Over MTG

Informatie over de vereniging
Onze vereniging MTG, is opgericht in 1945

Op dit moment bestaat onze vereniging uit 38 leden.
5 Bestuursleden, 1 man en 4 vrouwen
3 Jeugdleden, allemaal meiden
35 Volwassenen waarvan 18 vrouwen en 17 mannen. Niet iedereen speelt toneel. We hebben een aantal werkgroepen zoals: decorbouw, licht en geluid, grime, souffleurs. Er is een leescommissie en een kascontrolecommissie.

 

Het bestuur:

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester en 2 overige bestuursleden. Zij vergaderen een aantal keren per jaar.

Het bestuur heeft een rooster van aftreden. Een bestuurslid wordt in  beginsel voor 3 jaar gekozen. Het nieuw gekozen bestuurslid neemt in het rooster van aftreden de plaats in van het aftredend bestuurslid. Deze regelgeving is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden.

 

De leescommissie:

De leescommissie zoekt samen met de regisseur het stuk uit dat gespeeld gaat worden. Er worden zichtzendingen aangevraagd bij de uitgever en deze worden dan gelezen. Enkele keren komen zij bij elkaar om deze stukken samen te bespreken. Uiteindelijk wordt er gekeken naar het aantal personen dat zich opgegeven heeft en dan wordt er een keuze gemaakt. De regisseur bewerkt dit stuk tot het eindproduct dat in Margraten in het 1e weekend van november gespeeld wordt.

De kascontrole commissie:

De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester. Voor de jaarvergadering wordt de jaarrekening gecontroleerd door de kascontrole commissie. Deze bestaat uit 2 leden, die zich tijdens de jaarvergadering kunnen aanmelden. Een kascontrole lid wordt gekozen voor 2 jaar. De kascontrole stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.

Jeugdtoneel:

Het jeugdtoneel bestaat momenteel uit 3 leden (jonger dan 16 jaar). Wanneer er een jeugdstuk gekozen is dan is de repetitie op dinsdagavond van 19.00-20.30 uur. De uitvoering wordt dan gepland 3 weken na Carnaval (altijd de zondag voor halfvasten). De regie is in handen van een regisseur.

Decorbouw:

De wensen voor het decor worden door de regisseur aangereikt. De decorbouwgroep kijkt of dit mogelijk is en bouwt vervolgens een decor. Er wordt enkele weken gebouwd, getimmerd en geverfd. Dit wordt voor de try-out in het gemeenschapshuis in Margraten opgebouwd. Daarna wordt het decor compleet gemaakt met meubels en andere spullen.

Groep licht en geluid:

Onze technische mensen zorgen ervoor dat de juiste sfeer en effecten gecreëerd worden bij de uitvoering. Tevens zorgen zij ervoor dat het allemaal goed verstaanbaar is door middel van draadloze kopmicrofoons. Ook zorgen zij voor de juiste geluidseffecten.  Deze mensen zijn een aantal weken voor de uitvoering op de repetities aanwezig om het toneelstuk goed in zich op te nemen.

De grimegroep:

Deze groep zorgt ervoor dat de spelers de juiste gezichtsuitstraling hebben, die past bij hun personage/rol.

De regisseur van het volwassen toneel:

De regisseur bepaalt, in overleg met de leescommissie en na goedkeuring van het bestuur, welk stuk gespeeld wordt. Dit wordt vervolgens door hem bewerkt en gedeeltelijk herschreven. De regisseur bepaalt tevens wie voor welke rol in aanmerking komt.

Het volwassen toneel:

Vanaf 16 jaar kun je lid worden van het volwassen toneel. Deze groep repeteert op donderdagavond van 20.00-22.30 uur. In mei is de rolverdeling. Aanmelding om mee te doen gebeurt bij de jaarvergadering. Deze namen worden doorgegeven aan de regisseur die vervolgens, nadat de leescommissie samen met de regisseur het stuk hebben gekozen,  de mise en scene en invulling voor zijn rekening neemt.

Diegene die zich opgegeven heeft ontvangt, indien er voor hem/haar een rol is toebedeeld, voor de 1e leesrepetitie zijn/haar toneelboekje. Het is dus geen garantie dat je, wanneer je je opgeeft voor een rol, ook daadwerkelijk meespeelt.

In de zomervakantie is dan tijd voor je tekst te leren. Eind augustus wordt er gestart met de wekelijkse repetitie en de laatste 5  weken wordt er 2 x gerepeteerd (de dinsdag en de donderdag). Het volwassen toneel staat onder regie van Thijs Frissen.

 

 

0
Winkelmand
Your cart is empty.